Cookiebeleid

Ethias nv maakt op haar website gebruik van cookies en andere trackers (hierna ‘cookies’) om aan de gebruikers van de website performante diensten aan te bieden. Cookies maken het Ethias mogelijk om de inhoud van haar website aan te passen en reclameboodschappen te tonen die afgestemd zijn op de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. Conform artikel 129.1° van de wet van 13 juni 2005 (WEC) betreffende de elektronische communicatie heeft dit Cookiebeleid (hierna "het Beleid") tot doel een transparante uitleg te geven over de soorten cookies op de website van Ethias en over de wijze waarop ze worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De persoonsgegevens die Ethias via deze cookies verkrijgt, worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met het Privacycharter van Ethias.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De eigenaar van de site en de verwerkingsverantwoordelijke van de via cookies verkregen persoonsgegevens is:

Ethias nv
Rue des Croisiers 24
B-4000 Luik
BTW BE 0404.484.654

Als u meer wilt weten over de manier waarop Ethias nv omgaat met de persoonsgegevens van haar gebruikers, kunt u het Privacycharter lezen.

 

Wanneer is dit Cookiebeleid van toepassing?

Dit Beleid is van toepassing op de website www.ethias.be en ook op alle andere sites waarnaar verwezen wordt onder de domeinnaam 'ethias.be' (hierna de 'Website').

Het is niet van toepassing op de site www.flora.insure waarvoor een apart cookiebeleid geldt.

 

Wat is een ‘cookie’?

Cookies zijn kleine bestanden die worden bewaard in de browser of in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Ze slaan met name informatie op die het gedrag van de website of applicatie beïnvloedt, zoals de voorkeurstaal van de gebruiker op de website. Of ze houden bij waar u als gebruiker op een medium was gebleven. Bijna alle websites en applicaties maken gebruik van cookies.

 

Hoe gebruikt Ethias cookies?

Ethias gebruikt op haar Website de volgende cookies:

 Met deze cookies verzamelen deze sociale netwerken of mediabedrijven informatie over het gedrag en de voorkeuren van bezoekers om hun eigen diensten te optimaliseren of om gepersonaliseerde inhoud te tonen.

 

Hoe kunt u uw cookies en fingerprinting beheren?

Bij een bezoek aan onze Website ontvangt elke bezoeker een melding over het gebruik van cookies en fingerprinting. Als eindgebruiker kunt u ongewenste cookies en fingerprinting uitschakelen door een beheertool voor cookies te installeren of door een van de onderstaande links te gebruiken:

- Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl-GB&hlrm=nl
- Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?s=cookies&r=5&as=s
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Als de gebruiker alle cookies en fingerprinting uitschakelt, zal de Website niet goed functioneren en de gebruikerservaring niet kunnen optimaliseren.

 

Wat is fingerprinting?

Fingerprinting is een waarschijnlijkheidsafhankelijke techniek om een gebruiker op een website of mobiele toepassing eenduidig te identificeren via de technische kenmerken van de browser van de gebruiker.

De hardware die de gebruiker gebruikt om in te loggen verschaft de server een bepaalde hoeveelheid informatie, bijvoorbeeld de schermgrootte of het besturingssysteem. Indien deze informatie toereikend is, kan zij worden gebruikt om personen van elkaar te onderscheiden en hen te volgen op een wijze die vergelijkbaar is met cookies. )

 

Ethias gebruikt fingerprinting op haar website voor de volgende doeleinden

  • Om de sessie van de gebruiker te beveiligen
     
  • Om de browse-ervaring van de gebruiker te verbeteren
     
Uw rechten als gebruiker

Ethias verwerkt systematisch persoonsgegevens conform haar Privacycharter en de Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 en de bestaande wetgeving inzake cookies en apparaten voor informatieverzameling.

Elke gebruiker heeft het recht:
- om via e-mail contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Ethias op het volgende adres DPO@ethias.be;
- om een klacht in te dienen bij de toezichtautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).

 

Wat bij wijzigingen?

Dit Cookiebeleid kan wijzigen. U kunt de meest recente versie raadplegen op www.ethias.be.

Ethias zal altijd de herzieningsdatum publiceren zodat elke gebruiker duidelijk kan zien vanaf wanneer de laatste versie van haar Cookiebeleid geldt. Ethias zal haar best doen om gebruikers via haar communicatiekanalen te informeren over alle belangrijke wijzigingen in dit Cookiebeleid.